Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018 r

Gromadzenie i wykorzystanie danych

eRmail pozwala Wam dobrowolnie przekazać nam dane kontaktowe za pośrednictwem naszej strony internetowej. Informacje, które zbieramy, obejmują przede wszystkim Twój adres e-mail, którym może być Twoje imię i nazwisko, adres i konto bankowe. Korzystając z naszych usług, zbieramy Twoje adresy IP. Jeśli zdecydujesz się podać dodatkowe informacje osobiste (takie jak płeć lub przybliżony wiek), zostaną one wykorzystane w celu lepszego ukierunkowania kampanii reklamowych i wygenerowania trafniejszych treści. eRmail nie zbiera, nie gromadzi ani nie przechowuje informacji o Twojej karcie kredytowej. Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy zanotować Twoją komunikację z nami, abyśmy mogli Ci lepiej pomóc i rozwiązać wszelkie problemy. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail od firmy eRmail s.r.o. możesz w dowolnej chwili zrezygnować z konta lub skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem gdpr@ermail.pl. Ta forma rezygnacji jest zgodna z art. 7 ust. 3 rozporządzenia ogólnego. Używamy standardowe środki przemysłowe, w tym zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, które umożliwiają ochronę danych osobowych przed utratą, kradzieżą, nadużyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Integralność i bezpieczeństwo danych

W systemie ERmail stosowane są standardowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem i / lub zmianami danych przechowywanych na naszych serwerach. Zapewniamy odpowiednie środki i procesy, takie jak szyfrowanie transmisji pewnych poufnych informacji, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji i utrzymać ich jakość. Jeśli masz jakieś pytania bezpieczeństwa na naszej stronie, możesz skontaktować się z nami pod adresem gdpr@ermail.pl.

Powody korzystania z Twoich danych osobowych

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o uzasadnione interesy: (a) zrozumienie, w jaki sposób nasi klienci korzystają z naszych usług; (b) aktualizowanie naszych zapisów; (c) rozwój naszych usług i rozwój naszej działalności; (d) definiowanie klientów / użytkowników naszych usług. (e) umożliwić naszym klientom / użytkownikom korzystanie z naszych usług w zakresie, w jakim spółka eRmail zobowiązała się do ich realizacji.

Szczególne uzasadnione interesy dotyczące przechowywania określonych danych osobowych

• Przechowujemy adres e-mail, ponieważ jest to kluczowy element, aby eRmail mógł wywiązać się z zobowiązań wobec Ciebie. Konieczność przetwarzania adresu e-mail wynika bezpośrednio z czynności prowadzonej przez eRmail i z powodu której dokonałeś rejestracji w naszej firmie.
• Imię, nazwisko, adres i numer konta bankowego firma eRmail zachowuje tylko jeżeli informacje dobrowolnie wypełniłeś na koncie użytkownika, które masz na eRmail założone. Te dane są wykorzystywane tylko przez e-mail do przekazywania środków na twoją korzyść.
• Przechowujemy adres IP do wykrywania lokalizacji, aby lepiej kierować kampanie reklamowe i dostarczać kampnie bardziej odpowiednie treści. Adres IP jest zachowywany w przypadku rozstrzygania ewentualnych sporów dotyczących naruszenia OWU i zachowania naszej bazy danych. (dotyczy to zwłaszcza użytkowników, którzy tworzą wiele kont użytkownika w Ramach eRmail.pl)
• Przechowujemy jedynie informacje wysyłane przez twoją przeglądarkę w celu zapewnienia anonimowych statystyk.
• Jeśli dobrowolnie przekjazałeś nam dane osobowe za pośrednictwem innego badania ankietowego (np. Twoja płeć), informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w celu lepszego kierowania kampanii reklamowych, co pozwala fiermie eRmail dostarczyć Ci więcej kampaii o istotnej treści.

Twoje prawa

W pewnych okolicznościach masz prawa związane z Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym.

Masz prawo do kontaktu z naszą firmą z prośbą o informacje na temat tego, czy dane osobowe są przetwarzane , a jeśli tak, to masz prawo do dostępu do tych danych i informacji, na podstawie artykułu 15 rozporządzenia. Masz również prawo do korekty lub zmiany danych osobowych (art 16 Rozporządzenia Ogólnego), prawo do usunięcia (art 17 Rozporządzenia Ogólnego), prawo do ograniczenia przetwarzania (artykuł 18 rozporządzenia ogólnego), prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20 rozporządzenia) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 rozporządzenia ogólnego).

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami pod adresem gdpr@ermail.pl

Nie będziesz musiał płacić żadnych opłat (ani żadnych innych praw) w celu uzyskania dostępu do twoich danych osobowych. Możemy jednak naliczyć rozsądną opłatę, jeśli twoje zgłoszenie jest ewidentnie nieuzasadnione, niewłaściwe lub niewłaściwie i celowo powtórzane. W tych okolicznościach możemy również odrzucić Troj wniosek.

Czego potrzebujemy od ciebie

Być może tržena bžedzie wioskowaćn o przekazanie od Ciebie konkretnych informacji, aby pomóc nam potwierdzić twoją tożsamość i zapewnić prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (lub do wykonywania dowolnych innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa, który zapewni, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie nieuprawnionej do jej otrzymania. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby uzyskać więcej informaci.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Utrzymujemy swoje dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne do realizacji celu, dla którego zbieramy, między innymi, w celu spełnienia wymogów prawnych i księgowych. Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, weźmiemy pod uwagę cha, charakteru i wrażliwości danych osobowych, potencjalne ryzyko skody porzez nieuprawnionne użycie lub ujawnianie danych osobowych, celów, dla których są przetwarzane dane osobowe oraz czy cele te można osiągnąć w inny sposób. W niektórych przypadkach można poprosić o usunięcie danych: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Twoje prawa”. W pewnych okolicznościach, możemy korzystać z danych osobowych anonimowy (aby nie wiązać się ze swoim ciałem) do badań lub do celów statystycznych. W tym przypadku możemy wykorzystać te informacje w sposób nieograniczony i bez dalszego uprzedzenia.

Udostępnianie i ujawnianie

eRmail bez Twojej zgody nie będzie sprzedawać, wynajmować ani ujawniać żadnych danych osobowych. Możemy udostępniać dane osobowe w wyjątkowych przypadkach, takich jak. Incydent, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów lub jakiejkolwiek innej osoby. Ponadto, możemy ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na żądania uprawnionych władz publicznych, w tym dla zachowania wymogów bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego.

Pliki cookie

eRmail używa na swojej stronie internetowej plikówcookies. Te pliki cookie są zapisywane przez przeglądarkę w celu przechowywania dokumentacji. Stosując technologię cookies możemy monitorować i gromadzić informacje na temat komputera i oprogramowania podczas odwiedzania naszej witryny lub podczas korzystania z naszych usług. Informacje te są zbierane automatycznie i mogą obejmować między innymi: (i) adres swojego protokołu internetowego ( „IP”); (II), serwer domeny; (Iii) typ komputera; (IV) system operacyjny; (V) rodzaj przeglądarki i języku przeglądarki; (vi) czas dostępu; (Vii) wyświetlana strona, a czas spędzony na stronie; (Viii) adresy linki do stron internetowych; oraz (ix) inne informacje o swoim zachowaniu na naszych stronach internetowych (łącznie „danych o ruchu”). Dane o ruchu są anonimowe informacje, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Dane o ruchu pomagają nam projektować i organizować naszą stronę internetową w przyjazny dla użytkownika sposób i stale ulepszać nasze strony do lepszego zaspokojenia potrzeb użytkowników. eRmail analizuje również dane za pomocą Google Analytics. Wszystkie zebrane dane zostaną wykorzystane tylko w formie zbiorczej i nie będą zawierać żadnych danych osobowych. Można ustawić przeglądarkę internetową tak, aby pliki cookie nie były używane. Dla użytkownik, który nie akceptuje cookies z naszej strony, firma będzie eRmail Company s.r.o. nie będzie w stanie zapewnić dostęp do konta użytkownika ani zaewnić dla niego sprawnego funkcjonowania serwisu.

Przekazywanie danych poza UE

eRmail nie przekazuje danych osobowych poza UE.